تبلیغات
تبلیغات

بهداشت قاعدگی، عادت ماهانه (پریود) در دختران

۱

سن شروع بلوغ بر حسب شرایط جغرافیایی، نژاد، ارث، وضع تغذیه، حالت عمومی بدن، وضع اجتماعی و حتی محیط پرورشی فرد تغییر می کند و بر اساس بعضی تحقیقات در شهرنشینان، بلوغ در سن کمتری رخ می دهد.

 

 ادامه …
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها