تبلیغات
تبلیغات

تمایلات زناشویی و باورهای غلط در اینباره

۵

لذت بردن از رابطه ی جنسی در چهار چوب مشخصی قرار ندارد ، و برای برقراری رابطه انجام دادن هر کاری که برای طرفین لذت بخش باشد مشکلی ندارد و نباید باورهای عموم مردم در این رابطه ملاک قرار داد. زیرا کاری که برای شما خوشایند است ، شاید برای دیگری خوشایند نباشد. پس این موضوع هیچ قانون و قاعده ای ندارد..

 ادامه …
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها