تبلیغات
تبلیغات

بهترین حالت ممکن برای باردار شدن چیست؟

۵۷

حالت سنتی یکی از بهترین وضعیت‌های رابطه‌ جنسی برای باردار شدن سریع‌تر هست. این وضعیت برای بارداری بهترین حالت است. اگرچه تقریباً در هر حالت از رابطه ‌جنسی می‌توان باردار شد....

 

 ادامه …
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها