تبلیغات
تبلیغات

مراقب بیماری های مقاربتی از طریق توالت فرنگی باشید...

۱

چند ماه پیش در سایتهای خبری گفته شد محلول‌های شوینده توالت‌فرنگی می‌توانند باعث  عفونتهایی پوستی شوند. حتما  خیلی‌ها زمانیکه روی توالت فرنگی می‌نشینند، به این می اندیشند که مبادا از شخص قبلی که آنجا نشسته بوده، بیماری یا عفونتی سرایت کند..

بیماری مقاربتی

 ادامه …
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها