تبلیغات
تبلیغات

فیلم های مستهجن در روابط همسران چه نقشی دارند؟

۱۶

دیدگاه های متفاوتی وجود دارد اما از نظر اینجانب، تماشای فیلم هایی که با تصاویر جنسی همراهند، ممکن است در برخی موارد خاص در کوتاه مدت موجب تحریک جنسی شود اما در درازمدت به عللی که به آن اشاره می کنم به از هم گسیختگی روابط زناشویی می انجامد . برای مشاهده علل به ادامه مطلب مراجعه نمایید...

فیلم های مستهجن در روابط همسران چه نقشی دارند؟

 

 ادامه …
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها